სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია

საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში - აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის,
სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში

ზუგდიდიფოთიმარტვილიხობიწალენჯიხაჩხოროწყუაბაშასენაკიმესტიარეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021სამოქმედო გეგმაანგარიშები

საკონსულტაციო საბჭო

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2024 წლის 23  ივლისის სხდომის ოქმი №1

✔ სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს მიერ მოწონებული პროექტები

✔ 2024  წლის  23 ივლისის სხდომის ოქმი №1-ის დანართი №1 

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2023 წლის 14  დეკემბრის სხდომის ოქმი №3

✔ სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს მიერ მოწონებული პროექტები

✔ 2023  წლის  14 დეკემბრის  სხდომის ოქმი №3-ის დანართი №1 

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2023 წლის 01 დეკემბრის სხდომის ოქმი №2

✔ სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს მიერ მოწონებული პროექტები

✔ 2023  წლის  01 დეკემბრის  სხდომის ოქმი №2-ის დანართი №1 

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2023 წლის 18 აგვისტოს სხდომის ოქმი №1

✔ სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს მიერ მოწონებული პროექტები

✔ 2023  წლის  18 აგვისტოს  სხდომის ოქმი №1-ის დანართი №1 

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2022 წლის 28 დეკემბრის სხდომის ოქმი №3

✔ სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს მიერ მოწონებული პროექტები

✔ 2022  წლის  28 დეკემბრის  სხდომის ოქმი №3-ის დანართი №1 

✔ საქართველოს ადმინისტრციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში (აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში) სახელმწიფო რწმუნებულთან არსებული -  სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2022 წლის საქმიანობის ანგარიში

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2022 წლის 08 ნოემბრის სხდომის ოქმი №2

✔ სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს მიერ მოწონებული პროექტები

✔ 2022  წლის  08 ნოემბერის  სხდომის ოქმი №2-ის დანართი №1 

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2022 წლის 24 მაისის სხდომის ოქმი №1

✔ სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს მიერ მოწონებული პროექტები

✔ 2022  წლის  24 მაისის  სხდომის ოქმი №1-ის დანართი №1 

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2021 წლის 21 მაისის სხდომის ოქმი №1

✔ 2021 წლის  21 მაისის  სხდომის ოქმი №1-ის დანართი №1

✔ 2021  წლის  21 მაისის  სხდომის ოქმი №1-ის დანართი №2 

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2020 წლის 29 დეკემბერი სხდომის ოქმი №3

✔ 2020 წლის  29 დეკემბრის  სხდომის ოქმი №3-ის დანართი №1

✔ 2020 წლის  29 დეკემბრის  სხდომის ოქმი №3-ის დანართი №2 

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2020 წლის 14 აგვისტოს  სხდომის ოქმი №2

✔ 2020 წლის  14 აგვისტოს  სხდომის ოქმი №2-ის დანართი №2

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2020 წლის 26 ივნისის სხდომის ოქმი №1

✔ 2020 წლის  26 ივნისისი  სხდომის ოქმი №1-ის დანართი №1

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2019 წლის 18 ივლისის  სხდომის ოქმი №4

✔ 2019 წლის  18 ივლისის  სხდომის ოქმი №4-ის დანართი №1

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2019 წლის 05 ივნისის  სხდომის ოქმი №3

✔ 2019 წლის  05 ივნისის  სხდომის ოქმი №3-ის დანართი №1

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2019 წლის23 აპრილის  სხდომის ოქმი №2

✔ 2019 წლის 23 აპრილის  სხდომის ოქმი №2-ის დანართი №1

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2019 წლის13 თებერვლის  სხდომის ოქმი №1

✔ 2019 წლის 13თებერვლის სხდომის ოქმი №1-ის დანართი №1

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2018 წლის 25 დეკემბრის სხდომის ოქმი №3

✔ 2018 წლის 25 დეკემბრის სხდომის ოქმი №3-ის დანართი №1

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2018 წლის 15 მარტის სხდომის ოქმი №3

✔ 2018 წლის 15 მარტის სხდომის ოქმი №2-ის დანართი №1

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2018 წლის 24 იანვრის სხდომის ოქმი №1

✔ 2018 წლის 24 იანვრის სხდომის ოქმი №1-ის დანართი №1

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 26 დეკემბრის სხდომის ოქმი №9

✔ 2017 წლის 26 დეკემბრის სხდომის ოქმი №9-ის დანართი №1

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 8 აგვისტოს სხდომის ოქმი №8

✔ 2017 წლის 8 აგვისტოს სხდომის ოქმი №8-ის დანართი №1

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 25 ივლისის სხდომის ოქმი №7

✔ 2017 წლის 25 ივლისის სხდომის ოქმი №7-ის დანართი №1

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 14 ივლისის სხდომის ოქმი №6

✔ 2017 წლის 14 ივლისის სხდომის ოქმი №6-ის დანართი №1

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 07 ივლისის სხდომის ოქმი №5

✔ 2017 წლის 07 ივლისის სხდომის ოქმი №5-ის დანართი №1

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 30 ივნისის სხდომის ოქმი №4

✔ 2017 წლის 30 ივნისის სხდომის ოქმი №4-ის დანართი №1

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 9 ივნისის სხდომის ოქმი №3

✔ 2017 წლის 9 ივნისის სხდომის ოქმი №3-ის დანართი №1

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 13 აპრილის სხდომის ოქმი №2

✔ 2017 წლის 13 აპრილის სხდომის ოქმი №2-ის დანართი №1

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 17 თებერვლის სხდომის ოქმი №1

✔ 2017 წლის 17 თებერვლის სხდომის ოქმი №1-ის დანართი 1

 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2015 წლის საქმიანობის ანგარიში

✔ დანართი 1 თემი აბაშა  ✔ დანართი 2 თემი ზუგდიდი  ✔ დანართი 3 თემი მარტვილი ✔ დანართი 4 თემი მესტია  ✔ დანართი 5 თემი სენაკი  ✔ დანართი 6 თემი ჩხოროწყუ ✔ დანართი 7 თემი წალენჯიხა  ✔ დანართი 8 თემი ხობი  ✔ დანართი 9 ქალაქი ფოთი  ✔ დანართი 10 ქალაქი ზუგდიდი 

 

►აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის,სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს სხდომის ოქმი

►აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტბსა და ქალაქ ზუგდიდსა და ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან–გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2014 წლის საქმიანობის ანგარიში

 

ინვესტ ინ სამეგრელო-ზემო სვანეთიInvest in Samegrelo - Zemo Svanetiპროექტები

პროექტ–დაიჯესტი

ფოტო გალერეა

რეგიონის რუკა

რეგიონული რუკა

სიახლეების კალენდარი

< July 2024 >
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
2223
24
25262728
293031    

ბანერები

საქართველოს პრეზიდენტისაქართველოს პარლამენტისაქართველოს მთავრობარეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო